پیدا کردن اندازه هاي دقیق جلو کمر و باسن و ران به این موارد دقت کن:

برای پیدا کردن هر قسمت میخوام بهت دو راه پیشنهاد کنم که هر کدوم رو که راحت بودی انجام بدی … !!!
۱) بدست آوردن اندازه A و B و C از روی بدن
۲) بدست آوردن اندازه A و B و C از روی یک شلوار دیگر

راهنمای بدست اوردن اندازه دور کمر یا همون A از روی بدن:

برای بدست آوردن اندازه دقیق دور کمرت فقط کافیه که
۱)متر خیاطی رو به گونه ای دور تا دور کمرت بچرخونی که متر دقیقا روی نافت قرار بگیره. ( نه بالاتر باشه نه پایین تر)
۲) متر خیاطی رو طوری دور تا دور نافت نگه دار که نه خیلی سفت باشه نه خیلی ازاد ،در حدی متعادل نگه دار که شلوار برات نه خیلی تنگ بشه و نه لق بزنه.
۳) عددی که سر متر خیاطی روی اون قرار میگیره عدد دقیق دور کمر شماست.
۴)حالا کافیه عددی که برای دور کمرت بدست آوردی رو با اعدادی که جلوی A شلوار برای هر سایز نوشته شده مقایسه کنی و سایزی رو انتخاب کنی که عدد A اون به عدد دور کمرت نزدیک ترینه. دقت کن که عدد انتخابیت برای قسمت A ، یا با عدد جلوی دور خودت یکی باشه ، یا نهایتا ۱ الی ۲ سانت کوچکتر باشه.

راهنمای بدست اوردن اندازه دور باسن یا همون B از روی بدن:

۱) به کمک متر خیاطی برجسته ترین قسمت باسنت رو پیدا کن.
۲) حالا کافیه متر خیاطی رو که روی برجسته ترین قسمت باسنت قرار گرفته ، دور باسنت بچرخونی تا اندازه دور باسنت به دست بیاد.
۳) عددی که برای دور باسنت بدست آوردی رو با اعدادی که جلوی B شلوار برای هر سایز نوشته شده مقایسه کن و سایزی رو انتخاب کن که عدد B اون به عدد دور باسنت نزدیک ترینه. دقت کن که عدد انتخابیت برای قسمت B ، یا با عدد دور باسن خودت یکی باشه ، یا نهایتا ۱ الی ۲ سانت کوچکتر باشه.
یک مثال جهت توضیح دوسایزه بودن شما: اگه فرض کنیم اندازه ای که برای دور کمر بدست آوردی (A) روی سایز ۳۸ بود اما اندازه ای که برای دور باسن بدست آوردی (B) روی سایز ۴۰ بود، نگران نشو !! این نشون میده تو کمر باریکی داری و اصطلاحا دو سایزه ای !! و بهتره که سایز ۴۰ رو برای خودت انتخاب کنی.

راهنمای بدست اوردن اندازه دور ران یا همون C از روی بدن:

۱) متر خیاطی رو در حالتی که یک طرفش فاق و طرف دیگرش کناره ران تو باشه ، کاملا صاف نگه دار و دور ران بچرخون. عددی که روی متر میبینی عدد دور ران تو خواهد بود .
دقت کن که محل قرارگیری متر برای اندازه زدن دور ران، باید دقیقا از زیر فاق یا همون بالا ترین نقطه ران ( مطابق ویدیو ) باشه.

۲)عددی که برای دور ران بدست آوردی رو با اعدادی که جلوی C شلوار برای هر سایز نوشته شده مقایسه کن و سایزی رو انتخاب کن که عدد C اون به عدد دور ران تو نزدیک ترینه. دقت کن که عدد انتخابیت برای قسمت C ، یا با عدد دور ران خودت یکی باشه ، یا نهایتا ۱ الی ۲ سانت کوچکتر باشه.

۲) بدست آوردن اندازه A و B و C از روی یک شلوار دیگر

راهنمای بدست آوردن اندازه دور کمر یا همون A از روی شلوار:

۱) متناسب با کش یا غیر کش بودن شلواری که قصد خریدش رو داری، یک شلوار که شسته شده باشد بیار. دلیلشم اینه که معمولا اندازه شلوار جینی که شسته میشه مثل روز اولشه و عدد A دقیق تر بدست میاد.برای همین میگم شسته شده باشه !!
۲) اگر شلواری که میخوای از ما بخری از نوع کشی هستش بهتره شلواری که از روش میخوای اندازه بزنی کشی باشه و بالعکس ، اگر شلواری که میخوای از ما بخری از نوع غیر کشی هستش بهتره شلواری که از روش میخوای اندازه بزنی غیر کشی باشه.
۳) یک طرف متر خیاطی رو از گوشه ترین قسمت کمر شلوار قرار میدی و تا گوشه دیگه شلوار کاملا صاف کمی میکشی. عددی که متر بهت نشون میده رو ضربدر ۲ میکنی و در نهایت این عدد بدست آمده همون عدد A شماست.
۴) دقت کن که اگر شلواری که داری باهاش اندازه هات رو در میاری ، از نوع کشی بود بهتره یکم اون رو موقع متر زدن با دستت بکشی تا اندازه A ( اندازه دور کمر ) دقیق بدست بیاد.
۵) عددی که برای دور کمرت بدست آوردی رو با اعدادی که جلوی A شلوار برای هر سایز نوشته شده مقایسه کن و سایزی رو انتخاب کن که عدد A اون به عدد دور کمرت نزدیک ترینه. دقت کن که عدد انتخابیت برای قسمت A ، یا با عدد دور کمر خودت یکی باشه ، یا نهایتا ۱ الی ۲ سانت کوچکتر باشه.

راهنمای بدست اوردن اندازه دور باسن یا همون B از روی شلوار دیگر:

)به انتهای زیپ شلواری که داری اندازه میزنی نگاه کن و ببین کجا این زیپ تموم شده. دقیقا همون جا میشه برجسته ترین جای قسمت باسنت و اگه متر خیاطی رو دقیق روی همون نقطه بزاری و به طرفین شلوارت بکشی حالا کافیه اون عددی که متر بهت نشون میده رو رو ضربدر ۲ کنی تا سایز دور باسنت دقیق دربیاد.
۲)عددی که برای دور باسنت بدست آوردی رو با اعدادی که جلوی B شلوار برای هر سایز نوشته شده مقایسه کن و سایزی رو انتخاب کن که عدد B اون به عدد دور باسنت نزدیک ترینه. دقت کن که عدد انتخابیت برای قسمت B ، یا با عدد دور باسن خودت یکی باشه ، یا نهایتا ۱ الی ۲ سانت کوچکتر باشه.
یک مثال جهت راهنمایی بهتر بابت دو سایزه بودن: اگه فرض کنیم اندازه ای که برای دور کمر بدست آوردی (A) روی سایز ۳۸ سوار شد اما اندازه ای که برای دور باسن بدست آوردی (B) روی سایز ۴۰ بود، نگران نشو !! این نشون میده تو کمر باریکی داری و اصطلاحا دو سایزه ای !! و بهتره که سایز ۴۰ رو برای خودت انتخاب کنی.

راهنمای بدست اوردن اندازه دور ران یا همون C از روی شلوار دیگر:

فقط کافیه یک سمت متر خیاطی، فاق شلوار و سمت دیگه متر ، کناره بغل ران شلوار شما باشه. حالا عددی که متر بهت تشون میده رو ضربدر ۲ کن تا اینطوری سایز دقیق دور ران بدست میاد. (محل قرارگیری متر خیاطی برای اندازه زدن C از روی یک شلوار دیگه مطابق عکس باشه.)
۲)عددی که برای دور ران بدست آوردی رو با اعدادی که جلوی C شلوار برای هر سایز نوشته شده مقایسه کن و سایزی رو انتخاب کن که عدد C اون به عدد دور ران تو نزدیک ترینه. دقت کن که عدد انتخابیت برای قسمت C ، یا با عدد دور ران خودت یکی باشه ، یا نهایتا ۱ الی ۲ سانت کوچتر باشه)