برای پیدا کردن اندازه های دقیق جلو کمر و باسن و ران به این موارد دقت کن:

برای پیدا کردن هر قسمت میخوام بهت دو راه پیشنهاد کنم که هر کدوم رو که راحت بودی انجام بدی … !!!
۱) بدست آوردن اندازه A و B و C از روی بدن
۲) بدست آوردن اندازه A و B و C از روی یک شلوار دیگر

A) برای بدست اوردن اندازه جلوی کمر یا همون A از روی بدن:

۱) متر خیاطی رو از فاقت بزار و بعد به اندازه عدد D ( اندازه فاق شلوار ) به سمت ناف متر رو بیار بالا که دقیقا جایی که قرار دکمه شلوار رو ببندی پیدا بشه. ( معمولا نقطه ای که بدست میاد نزدیک به ناف شماست.)
۲) حالا نقطه ای که بدست آوردی رو علامت بزن و از روی همون نقطه ، دقیقا متر خیاطی رو مثل یک خط صاف از این سمت پهلوت به اون سمت پهلوت برسون و اندازه کمرت رو از جلو سانت بزن. ( محل قرارگیری متر خیاطیت برای اندازه زدن قسمت A ، مطابق عکس بالا باشه)
۳)عددی که برای جلوی کمرت بدست آوردی رو با اعدادی که جلوی A شلوار برای هر سایز نوشته شده مقایسه کن و سایزی رو انتخاب کن که عدد A اون به عدد جلوی کمرت نزدیک ترینه.دقت کن که عدد انتخابیت برای قسمت A ، یا با عدد جلوی کمر خودت یکی باشه ، یا نهایتا ۱ الی ۲ سانت کوچکتر باشه.

‏B) برای بدست اوردن اندازه جلوی باسن یا همون B از روی بدن:

۱) به کمک متر خیاطی برجسته ترین قسمت باسنت رو پیدا کن.
۲) حالا کافیه متر خیاطی رو که روی برجسته ترین قسمت باسنت قرار گرفته ، بیاری به جلو بدن و مثل یک خط صاف از این سمت لگن به اون سمت لگن رو از جلو اندازه بزنی تا اندازه جلو باسن به دست بیاد. ( محل قرارگیری متر برای اندازه زدن قسمت B ، مطابق عکس بالا باشه)
۳) عددی که برای جلوی باسنت بدست آوردی رو با اعدادی که جلوی B شلوار برای هر سایز نوشته شده مقایسه کن و سایزی رو انتخاب کن که عدد B اون به عدد جلوی باسنت نزدیک ترینه. دقت کن که عدد انتخابیت برای قسمت B ، یا با عدد جلوی باسن خودت یکی باشه ، یا نهایتا ۱ الی ۲ سانت کوچکتر باشه.
۴) اگه فرض کنیم اندازه ای که برای جلو کمر بدست آوردی (A) روی سایز ۳۸ سوار شد اما اندازه ای که برای جلو باسن بدست آوردی (B) روی سایز ۴۰ بود، نگران نشو !! این نشون میده تو کمر باریکی داری و اصطلاحا دو سایزه ای !! و بهتره
که سایز ۴۰ رو برای خودت انتخاب کنی.

‏C) برای بدست اوردن اندازه جلوی ران یا همون C از روی بدن:

۱) متر خیاطی رو در حالتی که یک طرفش فاق و طرف دیگرش کناره ران تو باشه ، کاملا صاف نگه دار، عددی که روی متر میبینی عدد جلو ران تو خواهد بود . محل قرارگیری متر برای اندازه زدن C باید مطابق عکس بالا باشه.
۲)عددی که برای جلوی ران بدست آوردی رو با اعدادی که جلوی C شلوار برای هر سایز نوشته شده مقایسه کن و سایزی رو انتخاب کن که عدد C اون به عدد جلوی ران تو نزدیک ترینه. دقت کن که عدد انتخابیت برای قسمت C ، یا با عدد جلوی ران خودت یکی باشه ، یا نهایتا ۱ الی ۲ سانت کوچکتر باشه.

۲) بدست آوردن اندازه A و B و C از روی یک شلوار دیگر

‏A) برای بدست اوردن اندازه جلوی کمر یا همون A از روی بک شلوار دیگر

۱) متناسب با کش یا غیر کش بودن شلواری که قصد خریدش رو داری، یک شلوار که شسته شده باشد بیار. دلیلشم اینه که معمولا اندازه شلوار جینی که شسته میشه مثل روز اولشه و عدد A دقیق تر بدست میاد.برای همین میگم شسته شده باشه !!
۲) اگر شلواری که میخوای از ما بخری از نوع کشی هستش بهتره شلواری که از روش میخوای اندازه بزنی کشی باشه و بالعکس ، اگر شلواری که میخوای از ما بخری از نوع غیر کشی هستش بهتره شلواری که از روش میخوای اندازه بزنی غیر کشی باشه.
۳) یک طرف متر خیاطی رو از گوشه ترین قسمت کمر شلوار قرار میدی و تا گوشه دیگه شلوار کاملا صاف کمی میکشی. عددی که متر بهت نشون میده همون عدد A شماست. ( مطابق عکس)
۴) دقت کن که اگر شلواری که داری باهاش اندازه هات رو در میاری ، از نوع کشی بود بهتره یکم اون رو موقع متر زدن با دستت بکشی تا اندازه A ( اندازه جلو کمر ) دقیق بدست بیاد.
۵) عددی که برای جلوی کمرت بدست آوردی رو با اعدادی که جلوی A شلوار برای هر سایز نوشته شده مقایسه کن و سایزی رو انتخاب کن که عدد A اون به عدد جلوی کمرت نزدیک ترینه. دقت کن که عدد انتخابیت برای قسمت A ، یا با عدد جلوی کمر خودت یکی باشه ، یا نهایتا ۱ الی ۲ سانت کوچکتر باشه)

‏B) برای بدست اوردن اندازه جلوی باسن یا همون B از روی یک شلوار دیگر

۱)به انتهای زیپ شلواری که داری اندازه میزنی نگاه کن و ببین کجا این زیپ تموم شده. دقیقا همون جا میشه برجسته ترین جای قسمت باسنت و اگه متر خیاطی رو دقیق روی همون نقطه بزاری و به طرفین شلوارت بکشی یعنی محل قرارگیری متر برای بدست اوردن عدد B ، مثل جای B توی عکس بالا باشه سایز جلو باسنت دقیق در میاد. ( مطابق عکس)
۲)عددی که برای جلوی باسنت بدست آوردی رو با اعدادی که جلوی B شلوار برای هر سایز نوشته شده مقایسه کن و سایزی رو انتخاب کن که عدد B اون به عدد جلوی باسنت نزدیک ترینه. دقت کن که عدد انتخابیت برای قسمت B ، یا با عدد جلوی باسن خودت یکی باشه ، یا نهایتا ۱ الی ۲ سانت کوچکتر باشه.
۳)اگه فرض کنیم اندازه ای که برای جلو کمر بدست آوردی (A) روی سایز ۳۸ سوار شد اما اندازه ای که برای جلو باسن بدست آوردی (B) روی سایز ۴۰ بود، نگران نشو !! این نشون میده تو کمر باریکی داری و اصطلاحا دو سایزه ای !! و بهتره
که سایز ۴۰ رو برای خودت انتخاب کنی.

‏C) برای بدست اوردن اندازه جلوی ران یا همون C از روی یک شلوار دیگر

)فقط کافیه یک سمت متر خیاطی، فاق شلوار و سمت دیگه متر ، کناره بغل ران شلوار شما باشه. اینطوری سایز دقیق جلوی ران بدست میاد. (محل قرارگیری متر خیاطی برای اندازه زدن C از روی یک شلوار دیگه مطابق عکس باشه.)
۲)عددی که برای جلوی ران بدست آوردی رو با اعدادی که جلوی C شلوار برای هر سایز نوشته شده مقایسه کن و سایزی رو انتخاب کن که عدد C اون به عدد جلوی ران تو نزدیک ترینه. دقت کن که عدد انتخابیت برای قسمت C ، یا با عدد جلوی ران خودت یکی باشه ، یا نهایتا ۱ الی ۲ سانت کوچتر باشه)